ZARZĄD

Imię i Nazwisko Funkcja Nr telefonu Adres e-mail
Krzysztof Lisowski Prezes 603529233 lisowskikrzysztof@o2.pl
Ryszard Klich Vce Prezes 601473001 osadnicywojskowi@o2.pl
Józef Kołczyk Sekretarz 602585002 maciek330@o2.pl
Robert Tamioła Skarbnik 606363767 robert.tamiola@gmail.com
Sebastian Dostal Strzelmistrz 506370260 dosti@wp.pl
Marcin Tomczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 502812255 mtomczak8@gmail.com
Tomasz Gabinet Członek Komisji Rewizyjnej 730616612 tomaszgabinet@poczta.onet.pl
Michał Niełacny Członek Komisji Rewizyjnej 887037612 lakki@onet.eu